SDP
Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry

Esa J. Wahlman

Kuka kokoomusta johtaa Porissa?

Sk 21.11.2020, Entinen kansaneustaja Sampsa Kataja ottaa ohjaussuitset käsiinsä kokoomuksessa. Hän ilmoittautuu pormestariehdokkaaksi vaikka pormestarimalliin Porissa ei ole vielä siirtymässäkään. Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö teki noin kolme vuotta sitten yksimielisen päätöksen, että pyritään pormestarimalliin. Mikä se malli tulisi olemaan on avoin ja neuvottelukysymys muiden puolueiden kanssa.

Tässä asiassa ihmetyttää se, että juuri kokoomus on vastustanut pormestarimalliin siirtymistä. Nyt voidaankin kysyä kuka kokoomusta oikein johtaa. Ilmeisesti Sampsa Kataja joka antaa ymmärtää, että nykyinen kokoomuksen valtuustoryhmä ei ole onnistunut politiikassaan. 

Veroäyrin korotus närästää Katajaa, päätökset on tehty ja asianomaisessa KV:n kokouksessa viimeisessä äänestyksessä kokoomus ei vastustanut vaan äänesti tyhjää. Tämä ei ole vastuunkantoa. Seuraavan kerran veroista keskustellaan ja päätetään marraskuussa 2021 uuden valtuuston toimesta. 

Kataja toi esille, että vaadin veronkorotusta, että kaupungin työntekijät saisivat töitä. Asia ei ole näin yksiselitteinen. Veronkorotuksella pidetään kuntalaisten palveluista kiinni ja investoidaan tulevaisuuteen. Suuret investoinnit kuten Vähärauman koulu, Pohjois-Porin koulu, Pihlavan Päiväkoti, Noormarkun paloasema, liikunnan monitoimihalli urheilukeskukseen jne. ovat työllistäviä investointeja. Nämä ovat suuruusluokaltaan niin isoja, että rakentamisen suorittaa yksityiset rakennusliikkeet ja työllistävä vaikutus on suuri. Suurien investointien toteuttaminen ei onnistu kaupungin omana työnä, vaan työllistetään porilaisten rakennusyritysten työntekijöitä. 

”Meillä meni ihan hyvin niin kauan, kun minä olin mukana. Korjataan nyt se asia.” Eli nykyinen kokoomuksen KV- ryhmä on toiminut huonosti Katajan mukaan. Huonosti toimiminen johtuu pitkälti siitä, että kokoomus jättäytyi Pori sopimuksesta syrjään. 

Lentoliikenteestä Kataja on huolissaan, niin olen minäkin. Matkustajien määrät ovat luvattoman alhaiset. Yritysmaailma ennen päätöksiä antoi viestittää, että lentoyhteydet tulee säilyttää, mutta kustannuksiin he eivät osallistu. Kataja arvostelee sopimuksen sisältöä, että se on huonosti laadittu. Meillä on ollut asiantuntijat sitä laatimassa ja virkamiehet virkavastuulla esittäneet hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuuston enemmistö hyväksyi esityksen.

Mielenkiinnolla odotan mahdollisia valtion tukia Suomen siäliikenteeseen  ratkaisuun taloudellisesti. 

Arvostelua tulee myös huonosta johtamisesta kaupungissamme ja Kataja nostaa esille hiljaisuuden Satakunnan omasta yliopistosta.

Olen henkilökohtaisesti ollut myötämielinen yliopiston saamiseksi Satakuntaan. Olin mukana palavereissa joita silloinen kansanedustaja, nykyinen valtioneuvos Mikko Elo pääsääntöisesti veti silloisen kaupunginjohtaja Martti Sinisalmen kanssa. 

Junaliikenteen parantaminen raideiston ja nopeudun osalta oli myös akendalla, pääjohtaja Saarisen kanssa käytiin neuvotteluja, yhteyshenkilö oli silloinkin Mikko Elo.

 

Esa J. Wahlman
Porin YH-Asunnot OY
Hallituksen puheenjohtaja

PORIN YH- ASUNNOT OY KESTÄÄ LÄPIVALAISUN 

SK 16.11.2020, toimittaja Sakari Muurinen joko tahallaan tai tietämättään esittelee vääriä dokumentteja ja väittämiä Porin YH- Asunnot Oy:stä, jotka on pakko korjata.

Toimittaja väittää, että yhtiötä on pidetty ”perinteisenä vasemmistolinnakkeena” erikoinen väite. Ensinnäkin Porin kaupunginhallitus valitsee hallituksen jäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan kuntavaalien tulosten perusteella. Nykyisin hallituksessa on sosialidemokraatteja, kokoomuslainen, vasemmistoliittolainen, perussuomalainen ja keskustalainen. Eli hallituksen jäsenet muodostuvat melkein kaikista valtuustossa istuvista puolueista. Nämä asiat voi tarkistaa yhtiön kotisivuilta tai patentti- ja rekisterihallituksen tiedoista. 

Porin YH- Asunnot Oy on kaupungin sataprosenttisesti omistama yhtiö ei mikään rakennustoimisto.  Yhtiö on yleishyödyllinen 58 prosenttisesti ja vapaarahoitteinen 42 prosenttia, josta voitaisiin kokoomuksen kaipaamaa osinkonjakoa suorittaa. Yhtiötä sitoo ARA:n säädökset, lainojen ja avustusten suhteen joka rajoittaa osinkonjakomahdollisuuksia. 

Yhtiön liikevaihto tänä vuonna tullee olemaan 14,9 miljoonaa euroa. Tase on 75 miljoonan euron arvoinen. Velkoja on 46 miljoonaa euroa. Lainojen nettolyhennys on tänä vuonna 2,7 miljoonaa euroa. Velkojen määrä oli vuonna 2015 hieman yli 60 miljoonaa euroa ja tänä vuonna se tulee olemaan 46 miljoonaa eli velkojen lyhennysvauhti on se minkä Porin kaupunginvaltuusto on edellyttänyt ja tällä jaksolla lainaa on lyhennetty kaikkiaan 14 miljoonaa. Porin kaupungilta yhtiöllä on tertiäärilainaa 3 013 585,36 euroa ja korkojen määrä tänä vuonna 75 565,19 euroa. 

Yhtiön tärkeimpiin tytäryhtiöihin kuuluu Porin Erityiskiinteistöt Oy ja Porin Palvelukiinteistöt Oy joiden toimintaan kuuluu kiinteistöjen omistus erityisryhmille johon kuuluu vammaisten ja vanhusten asuntotuotanto. Edellä mainitut yhtiöt ovat kokonaan ARA:n yleihyödyllisiä ja toimivat omakutannusperiaattetta noudattaen. Yhtiöt ovat vuokranneet kiinteistöt kokonaan perusturvalle, joka edelleen vuokraa jyvitetyt asunnot niissä asuville ja tämä vuokratulo menee kokonaan perusturvalle. Asukkaat saavat vuokriinsa KELAN asumistuen.  Nämä kaikki tiedot löytyvät pääyhtiön eli Porin YH- Asunnot Oy:n kotisivuilta toimintakertomusten ja tilinpäätösten osalta.

Yhtiö rakentaa siten kuin sen omistaja edellyttää juuri näille osa-alueille. Laajan isännöintitoiminnan lisäksi yhtiö rakentaa kuntalaisille vuokra-asuntoja. Joiden vuokrat pitkälti määräytyvät Porin asuntomarkkinoiden mukaisesti. Pitää muistaa, että Porissa on noin 900 vapaata vuokra-asuntoa markkinoilla. Vuokrien korotuksia ei ole tehty useampaan vuoteen. Mutta yhtiön politiikka on sitä, että asunnot pidetään kunnossa. 

Toimittaja toi esille, että olen ohjaamassa vanhuksia tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkoihin joita Porin YH- Asunnot Oy:n tytäryhtiöt hallitsevat. Aikoinaan kun näitä kiinteistöjä on alettu rakentamaan, siinä vaiheessa Palvelukiinteistöt Oy ja Erityiskiinteistöt Oy ovat neuvotelleet pitkäaikaiset vuokrasopimukset Porin Perusturvan ja yhtiöiden välillä. Osa vuokrasopimuksista päättyy 2047-2057. 

Porin YH- Asunnot Oy omistaa noin 1 800 vuokra-asuntoa, pitää sisällään opiskelija-asunnot. Se pitää todeta, että vuokrausprosentti on noin 92 % kokonaismäärästä joka tarkoittaa sitä, että vapaita asuntoja on olemassa. Vuokra-asuntojen markkinatilanne on eritäin kilpailutettu  Porissa, koska markkinoilla on  vapaita vuokra-asuntoja noin 900.

Toimintamme on avointa ja kaikki tiedot on löydettävissä kotisivujemme kautta ja vielä lisäksi Porin kaupungin tilinpäätösasiakirjoista.

 

UUTISET

Kuka kokoomusta johtaa Porissa?

25.11.2020 Esa J. Wahlmannin kannanotto " Kuka kokoomusta johtaa Porissa?" löytyy Ajan Sana välilehdeltä. Lue lisää

YH-Asunnot Oy kestää läpivalaisun

22.11.2020 Ajan Sana välilehdeltä löytyy Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtajan Esa J. Wahlmaniin kirjoitus " Porin YH-Asunnot kestää läpivalaisun". Kannattaa lukea kirjoitus. Lue lisää

TAPAHTUMAKALENTERI
10.12.2020 Kunnallisjärjestön sääntömääräinen syyskokous >>
12.12.2020 SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm Salin säätiöllä >>
22.12.2020 Kunnallisjärjestön hallituksen kokous >>
Haluatko mukaan