SDP
Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry

Esa J. Wahlman
Kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Hyvät Toverit ( Edustajiston kokouksen avauspuhe 18.6.2020 ) 

Aloitamme pitämään kunnallisjärjestön historiallisesti erikoisinta sääntömääräistä kokousta. Jonka aiheuttajana on maailmanlaajuinen koronaepidemia. Se on pistänyt maailman maat melkein polvilleen ja myös vaikeuttanut sosialidemokraattisen järjstöelämän toimintaa. 

Puoluehallituksen ja puoluetoimiston esitysten pohjalta pidämme niin sanotun ”minimi” kokouksen jossa tulee käsitellä sääntömääräiset asiat 30.6.2020 mennessä. Kunnallisjärjestön hallitus valitsi tämän päivän aikaisemmin sovitulla työjärjestyksellä poiketen siitä jättämällä kaikki alustukset pois.

Ajankohta on tärkeä koska veronviranomaiset vaativat kokousten päätöksiä ja dokumentteja ajallaan. Kunnallisjärjestö on verovelvollinen selvitysten suhteen koska meillä on sijoitus- ja osaketuloja jotka pitää verottajalle ilmoittaa. Nämä velvollisuudet on jo nyt alustavasti tehty. 

Kevään ja syksyn toiminta on jouduttu kunnallisjärjestön hallituksessa arvioimaan uudelleen maan hallituksen asettamien kokoontumisten suhteen. Emme ole kuitenkaan lähteneet netti tai etäkokouksiin koska sen toteuttaminen on vaikeaa, emmekä halua valtakirjakokouksia. Vaan toteutamme tämän kokouksen nykyisten suositusten pohjalta. 

Puoluekokous pidetään 22.-24.8.2020 Tampereella ja kunnallisjärjestömme on valmistautunut kokoukseen omalta osaltaan. Porilaisilla on kuusitoista kokousedustajaa ja asetetut henkilövalintaan liittyvät esitykset on valmisteltu koko Satakuntaa käsittävässä puoluekokousryhmässä. 

Meillä Satakuntalaisilla ja Porilaisilla on ollut puolueen hallinnossa aina henkilöitä merkittävillä paikoilla, nytkin meidän tulee siihen pyrkiä, että saamme meille kuuluvan osuutemme. Mutta tämä asia on tietenkin Satakunnan kokousedustajaryhmän käsissä.

Uskon henkilökohtaisesti, että Sanna Marin valittaneen uudeksi puolueen puheenjohtajaksi, tätä ainakin itse toivon. 

Seuraava puoluekokous ja sen pitopaikka tulisi nostaa hyvissä ajoin kartalle. Viimeksi puoluekokous Porissa on ollut seitsemänkymmentä luvulla, eikö olisi jo aika esittää seuraavaa puoluekokousta Poriin.

Se toisi Poriin näkyvyyttä, mutta myös runsaasti talkootyötä kunnallisjärjestölle. Porilaisina olemme aina pystyneet järjestämään hyvät kokouspaikat sekä joustavat järjestelyt, niin kuin viimeksi puoluevaltuuston kokous SAMK:n uusissa tiloissa.

SDP:n kannatus on koronakriisin aikana noussut noin 22 % ja olemme tällä hetkellä maan suurin puolue. Tämä osoittaa sitä, että olemme vastuun kantava puolue johon kansalaiset luottavat ja näin se pitääkin olla. Onhan meillä yli sadan vuoden kokemus asioiden hoidosta. 

Porin kaupungin talous, olemme vaikeuksissa ja sitä osoitti jo nyt viimeinen valtuuston kokous kahdeksan tuntisena maraton kokouksena. Meillä sosialidemokraateilla on erittäin suuri vastuu asioista päätettäessä ja linjattaessa. Me ratkaisemme asioita suurimpana ryhmänä ja olemme vastuullisesti vetovastuussa kun neuvotteluja käydään.

Palveluverkkoasia ei ollut ryhmälle helppo asia, mutta yhtenäisenä valitsimme linjan jonka taakse saimme valtuuston enemmistön. Kokoomus jälleen kerran oli pettynyt koska heidän toimintalinjan ei saanut tarvittavaa kannatusta. 

Talouden tasapainoittaminen ja vuoden 2021 talousarvion aikaansaaminen ei tule olemaan helppo asia, valtuustoryhmämme joutuu vakavien ja vaikeiden asioiden päättäjäksi.

Nyt meille tulee Porinkin kuntapolitiikassa kesätauko seuraava valtuuston kokous on 24.8.2020 eli 10-viikon tauko ja kaupunginhallituksellakin

7-viikon tauko. Aika näyttää miten päätöksenteossa voimme pitää näin pitkät tauot. 

Vuoden 2021 talousarvion käsittely kaupunginhallituksessa aloitetaan ensimmäisellä lukemisella 12.10. joka ei varmaankaan tule olemaan niitä helpoimpia tehtäviä. Kaupunginhallituksen ja valtuuston sos.dem. ryhmät joutuvat päätöksenteossa koetukselle toivon, että yhtenäisesti pystymme viemään asiat päätökseen.                                     
Kunnallisvaalit pietään 18.4.2021. Kunnallisjärjestön hallitus on asettanut tavoitteeksi täyden ehdokaslistan saamisen eli 89. Tämä tietää sitä, että perusyhdistyksissä on jo nyt aloitettava ehdokkaiden hankintakartoitus, viime kerralla jäimme täydestä listasta kahden ehdokkaan päähän. 

Kunnallisjärjestön hallitus aloittaa vaalityösuunnitelman tekemisen, ensimmäisiä avauksia on loppuvuonna oman lehden tekemisellä joka toistetaan keväällä kun saamme ehdokkaiden numerot tietoomme.

Vaalitavoitetta emme ole vielä asettaneet viime vaaleissa saimme 17-valtuutettua. Sen uusiminen on vähin tavoite mihen meidän tulee pyrkiä. 

Kunnallisvaaliohjelman valmistelu aloitetaan ja sekin tulee hyväksyä viimeistään tammi-helkmikuussa 2021. Eli meillä on runsaasti valmisteluasteella olevia järjestöllisiä asioita. 

Hyvät Toverit. 

Yhtenäisinä eteenpäin ja vastuun tuntien niin puolueväelle kuin kuntalaisillekin. Tässä yhteydessä hyvää toiminnallista kesää kaikille. 

Kiitoksia.

 

Porin Sos.dem. Kunnallisjärjestö laski perinteiset kukkalaitteet punaisten haudalle Käppärän hautausmaalla, 1918 muistomerkille Keski-Porin kirkkopuistossa, Eetu Salinin muistomerkille ja Väinö Tannerin reliefille.

Käppärän hautausmaa. Kuvassa Mirva Heino, Esa J. Wahlman ja Tarja Terho-Sjöblom

Keski-Porin Kirkkopuisto. Kuvassa Rauno Vesivalo ja Tarja Terho-Sjöblom

 

Eetun aukio. Kuvassa Rauli Taimi ja Paula Kivimäki

Itäpuisto. Kuvassa Rauno Vesivalo ja Mirva Heino

Esa J. Wahlman
Puheenjohtaja

Erikoinen Vappu

Porin torilla on järjestetty sosialidemokraattien vappujuhlia vuosikymmenet. Tänä vuonna ei järjestetä, ne peruttiin. Syy koronavirus joka on laittamassa koko maailmaa polvilleen. Vastuun tuntien kunnioitamme Suomen hallituksen päätöksiä ja vappujuhlaa tänä vuonna ei ole.

Haluan kuitenkin sanoa ns. vappupuheessani muutamia tärkeiksi kokeamiani asioita esille näin netin välityksellä.

Porin kaupungin taloudellinen tilanne ei ole helppo. Taloudellisia voimavaroja joudutaan antamaan lisää etenkin perusturvalle, ylitykset ovat kovia. Kumulatiivinen alijäämä on laskettu vuoden 2020 loppuun mennessä olevan noin 50 miljoonaa euroa, joka on historian suurin poliittisella urallani. Miten me tästä selviämme? Kaupunginhallituksen onkin tulevina viikkoina-kuukausina pohdittava ja esitettävä valtuustolle ratkaisuja, jotka eivät tule olemaan helppoja.

Talouden saattaminen kuntoon ilman ”koronalisää” on jo sinällänsä suuri haaste. Mitä keinoja meidän tulee käyttää saadaksemme talouden tasapainoon. Mielestäni yhtä suurta keinoa ei ole, vaan korjaustoimenpiteet on karsittava eri alueilta kokoon ja tätä ei tehdä yhdessä vuodessa se tulee olemaan useamman vuoden työrupeama.

Ensinnäkin meidän tulee saada yhtenäinen poliittinen tahto. Varmaan emme saavuta neuvotteluteitse sellaista ratkaisua, joka tyydyttäisi jokaista poliittista puoluetta. Mutta yhtenäisiä meidän tulisi olla.

Lääkkeet jotka tulee nostaa puolueidenvälisissä neuvotteluissa esille ovat seuraavat:

-Henkilöstötarpeen arviointi eläköitymisten kautta. Kokoomuspolitiikko toi esille, että suoranainen henkilökunnan vähentäminen tulisi olla noin 700 henkilöä. Kuntatyönantaja pitää olla vastuullinen, joka on meidän politiikassa sopimuksissakin tuotu esille.

Uskon, että sosialidemokraattien kanta henkilöstön suhteen on eläköitymisten kautta. Lomautukset opettivat meitä viime kerralla, siitä ei ollut varsinaista hyötyä vaan aiheutti suurta lisätyötä ja kuntalasten palvelut kärsivät.

Irtisanomiset ovat ihan viimeisiä keinoja, mutta ei nyt. Muita järjestelyjä tulisi olla tulojen hankinta verotuksen kautta eli verokorotus palkkaverotuksessa kuin kiinteistöveroissakin.

Yksi alijäämäkriisi vältyttiin parivuotta takaperin, kun myytiin tontteja, kaupunginomistamia tontteja on edelleen olemassa joista saadaan vuokratuloja, vuokratuloja tulee myös maanviljelysmaista ei pelkästään omakoti- ja kerrostalotonteista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Omaisuusjärjestelyjä pitää harkita yhtiöittemme kautta. Konsernihallinnon tuleekin tutkia ja laskea nämäkin mahdollisuudet. Kaikki keinot pitää nyt nostaa pöydälle.

Pitääkö investointeja vähentää, mielestäni ei. Investoinnit tuovat työtä kuntalaisille ja elinvoimaa yrityksille ja sitä kautta veroeuroja kaupungin kassaan. Me olemme kaupungin taseen pian syöneet tällä menolla ja ajaudumme jo kolmanteen alijäämäiseen tulokseen, jos ei mitään radikaalia tehdä. Olemme kuntaliiton sääntöjen mukaan kohta kriisikunta. Jos tähän tilanteeseen joudutaan parantavat toimenpiteet pitää suorittaa mahdollisimman pian.

Mitä apuja saamme valtiovallalta? Luvassa on noin 7,5 miljoonan välillinen apu, joka on maksettava kolmessa vuodessa takaisin, tämä auttaa vain akuuttiin maksuvalmiuteen.

Saammeko koronaeuroja? Kaikki on vielä epävarmaa mihin maamme hallitus ja eduskunta pystyy. Ulkomaisen velan lisääminen on helppo sanoa, mutta aina täytyy muistaa, että takaisinmaksupäivä tulee eittämättä eteen.

Painotan vielä Porin poliittisen yhteishengen luomista ja poliittisten ryhmienvälistä neuvottelujen tärkeyttä. Muistutan, että kukaan puolueryhmittymä ei tule saamaan kaikkia korjausesityksiään läpi vaan on haettava kompromisseja. Tätä kaikkea vaikeuttaa tulevat kunnallisvaalit 18.4.2021, koska jokainen puolue pyrkii mahdollisimman hyvään vaalitulokseen ja sitä kautta monesti tulee ylilyöntejä. Vaikeutta lisää vielä sekin minkä hallintomallin me Porissa valitsemme pormestarimalli tai päätoiminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Näiden molempien sivujuonteet tuovat pohdintaa vielä paljon. Valitettavasti organisaatiomallin neuvottelut jouduttiin koronaepidemian vuoksi siirtämään loppuvuoteen. 

Hyvät Toverit.

Helsingin Sanomien puoluekannatusmittaus lupaa sosialidemokraateille ylämäkeä 21,1 prosentin kannatuksella, perussuomalaisten kannatus on alamäessä ihan odotetusti, kuunnellessa ja katseltaessa laskenut 20,1 prosenttiin. Porissa kannatuksemme on vakiintunut ja kuntalaiset luottavat linjauksiimme niin kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Poliittinen työ on käynnissä ja Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö on asettanut tavoitteeksi asettaa Porin vaaleissa täysi lista ehdokkaita eli 89. Vaalityö on aloitettu ja henkilöitä on jo nyt ilmoittautunut ehdokkaiksi, nämä nuoret haluavat vaikuttaa ja suunnata kunnallispoliittista toimintaa. Porin sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön 1 000 jäsenen voimilla teemme työtä kuntalaistemme parhaaksi.

SDP:n puoluekokous pidetään alustavien tietojen mukaan 22.-24.8.2020 Tampereella. Porin kunnallisjärjestö on valinnut kokouksessaan 16. kokousedustajaa ja saman määrän varaedustajia, tämä vaatii vielä piirikokouksen virallisen vahvistuksen.

Etäkokoukset koronaviruksen vuoksi ovat tätä päivää. Kunnallisessa päätöksenteossa olemme harjoitelleet kokouskäytäntöjä kaupunginhalliuksessa, lautakunnissa, johtokunnissa ja yhtiöissä. Kaipaan silti kokoustyöskentelyä, jossa saamme olla lähekkäin ja puhua asioita elein ja tuntein.

Järjestömme kokoustyöskentely on toistaiseksi ollut jäissä, puoluetoimisto on lähettänyt yhdistyksille mahdollisen toimintatavan, jota alamme soveltamaan mahdollisuuksien mukaan.

Kaikesta huolimatta kaikille Hyvää Vappua ja pidetään työväenaate käytännön elämässä mukana.

 
Työministeri Tuula Haatainen vieraili Porissa 20.1.2020. Alustuksessaan hän kertoi hallituksen työllisyystoimista sekä hallituksen muista lähiajan päätöksistä. Salin säätiöllä häntä oli kuulemassa yli 40 henkilöä.

Tilaisuuden avasi Työväenyhdistyksen puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Yleisö antoi paljon asioita ministerin vietäväksi virkamiehille ja hallitukselle. 

 

Jukka Vilponiemen juttu Vuodenvaihteenjuhlista 11.1.2020

”Viikossa lääkäriin ja hoidettavaksi” 

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi Porin Työväenyhdistyksen Vuodenvaihteenjuhlassa, että hallituksen tavoitteena on saada aikaa uudistus, jonka mukaan asiakkaat pääsevät viikossa julkisessa perusterveydenhuollossa lääkäriin ja tulevat myös hoidetuiksi. Lakiesitys menee eduskunnalle piakkoin. 

Porissa 64. kertaa järjestetyssä Työväenyhdistyksen ja muiden porilaisten demarijärjestöjen Vuodenvaihteenjuhlassa ministeri ja myös Porin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Krista Kiuru odotti, että saadaanko terveydenhuoltolain uudistusesitys annettua eduskunnalle vielä tammikuussa. 

Hänen mielestään asialla on kiire, sillä julkinen perustason sosiaali- ja terveydenhuolto on saatava sellaiseen kuntoon, että kautta Suomen ihmiset pääsevät lääkäriin ja saamaan tarvittavan hoidon viikossa. 

-Osassa kuntia tämä on jo mahdollista, ja esimerkiksi Huittisten kaupunki päätti omin päin laittaa terveydenhuoltonsa kuntoon. Siellä lääkäriin saatetaan päästä jo samana päivänä, Kiuru sanoi. 

Hän korosti myös vanhuspalvelujen pikaista kunnostustarvetta, ja tässäkin Sanna Marinin (sd) hallitus pitää Kiurun mukaan lupauksensa. 

-Laissa nostetaan hoitajamitoitusta, ja sitä varten tarvitaan 4 400 uutta hoitajaa tekemään nimenomaan hoitotyötä. Tukitoimintoja varten tarvitaan omat työntekijänsä. 

Vuodenvaihteenjuhlassa sekä ministeri Kiuru että Työväenyhdistyksen puheenjohtaja Rauno Vesivalo puuttuivat myös nykyiseen poliittiseen keskusteluun, jossa erityisesti oikeistolaiset voimat viljelevät vihaa ja epätotuuksia. 

-Politiikka on nyt pinnallista höyhötystä, josta rauha ja yhdessätekeminen ovat kaukana. Hallitukselle pitää antaa aikaa ja rauhaa ohjelmansa toteuttamiseen. Pitää rakentaa, ei ravistaa. Olkaamme ihmisiksi, Vesivalo toivoi. 

Krista Kiuru piti valitettavana, että aika on täynnä epäuskon ja epätotuuksien kylvämistä, ja totuudessa sekä faktoissa pysymisestä on tullut viihdettä. 

-Sosiaalisen median myötä totuuden ja valheen raja on hämärtymässä. Tahallinen epätieto tappaa demokratian. Sen sijaan tarvitaan uskoa tulevaisuuteen, ja viimeisten gallupien mukaan tuo usko kantaa taas myös SDP:tä, Kiuru sanoi. 

Vuodenvaihteenjuhlassa esiintyivät näyttelijä Ahti Jokinen ja Porin työväen soittokunnan puhallinkvintetti.

 

 

 Vuodenvaihteenjuhla 11.1.2020. Rauno Vesivalo piti tervetuloa-puheen.Juhla oli onnistunut ja väkeä oli paikalla runsas 100 henkilöä

Ahti Jokinen lausui hienoa runoja. 

Vuodenvaihteenjuhlan juhlapuheen piti ministeri Krista Kiuru.

Tilaisuuden lopuksi laulettiin Työväen marssi.

 

Jukka Vilponiemi / Edustajiston kokous 12.12.2019

Demarit peräänkuuluttavat Porin politiikkaan luottamusta

Hajanaisuus ja luottamuksen puute vaivaavat sosialidemokraattien mielestä tällä hetkellä Porin kunnallispolitiikkaa, eikä tilanne taida muuttua ensi vuonnakaan, koska silloin valmistaudutaan jo vuoden 2021 kunnallisvaaleihin.

Porin sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön puheenjohtajan Esa J. Wahlmanin arvio Porin kunnallispoliittisesta tilanteesta oli järjestön syyskokouksessa tyly.

-Kunnallispolitiikassa tilanne on hajanainen. Kaikkiin osapuoliin ei voi luottaa siten kuin edellisellä valtuustokaudella. Yhteisymmärryksen ja enemmistön hakeminen kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa on tempoilevaa, Wahlman sanoi.

Hänen mukaansa myös ensi vuosi tulee olemaan Porissa vaikea, koska huhtikuussa 2021 käydään kunnallisvaalit.

Myös demarit aloittavat silloin valmistautumisen kuntavaaleihin, ja ehdokkaiden haku alkaa viimeistään syksyllä.

Sitä ennen Porissa on kuitenkin vielä paljon väännettävää.

-Alueellisesta sote-uudistuksesta on alettu jo neuvotella Satakunnassa keskustellen pohjamallista eli alkaako valmisteleva työ kuntapohjaisena vai maakuntapohjaisena. Me porilaiset olemme esittäneet SDP:n neuvottelijoille kuntapohjaista mallia, mutta esitys on kokenut vastarintaa. Vääntöä siis riittää, Wahlman sanoi.

Oma lukunsa on Pori-sopimuksen mukainen kaupungin organisaatio-uudistuksen ja johtamisjärjestelmän tarkastelu, josta on jo käyty kipakkaa keskustelua konsulttiselvityksen puitteissa.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja samalla organisaation ohjausryhmän puheenjohtajan Arja Laulaisen mukaan julkisessa keskustelussa on ollut vääristyneitä piirteitä. Pähkinät ovat täysin toissijaisia.

-Konsulttiselvityksen tausta-aineisto julistettiin salaiseksi, koska siinä on henkilöihin meneviä arvioita. Arvioidut henkilöt ovat saaneet palautteen henkilökohtaisesti, ja heille on tarjottu ns. valmentajaa, johon monet ovat tarttuneetkin, Laulainen kertoi.

Demarien pitkään kannattama pormestarimalli on hautautumassa, ja keskusteluun on yhä vahvemmin noussut päätoiminen tai osa-aikainen kaupunginhallituksen puheenjohtaja kuten myös mahdollinen ministerimalli.

Laulaisen mukaan poliittista johtajuutta aletaan käymään ryhmien kesken kevään aikana.

UUTISET

Tule kuulemaan miten 6 tunnin työpäivää toteutettiin onnistuneesti

19.10.2020 Työväen Sivistysliitto - Porin Seudun Opintojärjestö Tule kuulemaan miten 6 tunnin työpäivää toteutettiin onnistuneesti teollisuudessa 12 vuotta. Aiheesta alustaa KWH-Pipen pääluottamusmiehenä toiminut Roger Svanfors. Psykologi Markku Gardin lähestyy aihetta psykologisfilosofisesta näkökulmasta. Aika: 4.11.20 klo 18.00 Paikka: Porin Reumayhdistyksen tilat, Yrjönkatu 12, Hallitalo, 3. kerros Järjestäjä: TSL, Porin Seudun Opintojärjestö Ilmoittautuminen: 28.10. mennessä l.peltoniemi@gmail.com Lue lisää

Piirikokous

19.10.2020 Sääntömääräinen piirikokous pidetään la 31.10.2020 Kokemäen Vanhalla yhteiskoululla ( Tulkkilantie 16 B ) klo 11.00. Kahvitarjoilu alkaa klo 10.30. Kokouksessa hyväksytään piirin uudet säännöt. Valitaan piirin puheenjohtajisto vuosille 2021-2022 sekä piirihallituksen jäsenet ( 10 ) ja varajäsenet ( 5 ) vuosille 2021-2022. Poliittisen tilannekatsauksen ( teams ) pitää kuntaministeri Sirpa Paatero. Huom! Kokoukseen päästetään vain piirikokousedustajat ja tarpeellinen määrä teknistä henkilöstöä. Lue lisää

TAPAHTUMAKALENTERI
30.10.2020 Kunnallisjärjestön hallituksen kokous >>
31.10.2020 Piirikokous >>
4.11.2020 Tule kuulemaan miten 6 tunnin työpäivää toteutettiin onnistuneesti  >>
12.11.2020 Kunnallisjärjestön hallituksen ja TSL:n yhteiskokous >>
10.12.2020 Kunnallisjärjestön sääntömääräinen syyskokous >>
Haluatko mukaan