SDP
Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry


Tuomas Koivisto

Lasten liikunnan tukemisella on korona-arjessa erityinen arvo 

Luistelukenttien jäädytyksestä ja siitä, kenelle se kuuluu, on käyty viime päivinä paljon keskustelua. Porissa on runsaasti hoidettavia kenttiä, ja niiden jakaminen erilaisiin hoitoluokkiin on varmasti ollut näillä resursseilla välttämätön ratkaisu. On kuitenkin hyvä, että priorisoinnin perusteita pohditaan julkisesti.   

Lasten ja nuorten arjen tasolta katsottuna harmistuminen koulujen yhteydessä olevien kenttien jäädytyksen viipymisestä on erittäin ymmärrettävä ja aiheellinen. Talviliikunnan traditio on meillä vahva, mutta talvet nyt ja luultavasti varsinkin tulevaisuudessa usein aivan liian lyhyitä. Siksi olen ilahtunut infrayksikön päällikön Markku Koppelomäen asettamasta selkeästä tavoitteesta saada koulukentät jatkossa aiempaa ripeämmin käyttökuntoon (SK 21.1.). Kun luonto suo potentiaalisia talviliikuntapäiviä, jokainen niistä haluttaisiin hyödyntää. 

Nykyisessä perusopetuksen liikunnan opetussuunnitelmassa ei enää nimetä uintia lukuun ottamatta lajeja, joita koululiikunnassa pitäisi ehdottomasti opetella, vaan lähtökohtana ovat erilaiset perustaidot. Luistelun ja hiihdon kaltaiset perinteiset talvilajit ovat kuitenkin edelleen erinomaisia välineitä näiden taitojen kehittämiseen. 

Korona-ajan haasteet korostavat ratkaisevalla tavalla lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien edistämisen ja koululiikunnan merkitystä. Keväällä etäopetusjakson aikana lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus väheni UKK-instituutin tutkimuksen mukaan merkittävästi. Esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry:n koronakysely puolestaan osoitti, miten rajuja vaikutuksia poikkeusoloilla oli henkiselle hyvinvoinnille. 

Vaikka koulut on nyt pystytty pitämään lähiopetuksessa, niiden arki on edelleen monin tavoin rajoittunutta. Opetushallituksen ohjeen mukaan lähikontakteja pitäisi liikunnassakin välttää ja pitää oppitunnit mahdollisimman pitkälti ulkona myös talvikaudella. 

Paljon sellaisia aktiviteetteja, jotka tavallisesti innostavat ja motivoivat lukuisia oppilaita, esimerkiksi erilaiset koulujen väliset urheilukilpailut ja tapahtumapäivät, on valitettavasti jouduttu jättämään väliin. Kuten niin usein käy, vasta niiden puuttuminen on kirkastanut niiden todellisen merkityksen. 

Kaikkien tahojen, niin kaupungin kuin talkoolaistenkin, ideat ja toimet lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien ja hyvinvoinnin edistämiseksi ovat juuri nyt arvaamattoman suuressa arvossa. 

 

Tiina Puska
Valtuutettu Reposaaresta

TEITKÖ UUDEN VUODEN LUPAUKSEN? 

Nyt eletään niitä aikoja, jolloin uuden vuoden lupauksista aletaan viimeistään lipsua, jos niitä lähdettiin alunperinkään toteuttamaan. Vaikka tammikuussa alkavaa elämänmuutosta saatetaan pitää nykyisin lähinnä vitsinä, se sisältää kuitenkin viestin, jota ei tulisi täysin sivuuttaa. Samalla tavoin, kun eri ikävaiheisiin liitetyt identiteettikriisit, myös uuden vuoden aikoihin annetut lupaukset ovat hyvä hetki tarkastella sitä, ovatko kaikki elämän osa-alueet sellaisella tolalla, kuin niiden toivoisi olevan. Elänkö sellaista elämää kuin haluan?  

Ulkopuolelta tulevat paineet tuntuvat piinaavan nykyihmiset burnoutin partaalle. Mikäli esim. työ/työttömyys tai perhe/perheettömyys eivät aiheuta romahdusta, on meillä vielä käytössämme älypuhelin. Sieltä ylitsemme vyöryvät mm. suppealla kriteeristöllä valitut uutiset (ei koskaan mitään hyvää), algoritmin juuri meille kohdentamat mainokset (ei koskaan mitään hyödyllistä) sekä kynttilänä kakun päällä somen täydellisiä elämiä sisältävä kuvasto (ei koskaan mitään tavallista). Tämä on kaikki meille vielä niin uutta, ettemme osaa luonnostaan suodattaa mitään, vaan imemme kaiken itseemme kuin sienet. Onko ihme, jos on jotenkin epämääräisen hankala olla?  

Jokainen meistä tietää, mitä kuuluu hyvään elämään: riittävä määrä liikuntaa, sopivassa määrin monipuolista ravintoa, tarpeeksi unta ja jotain mukavaa välillä kaikkien niiden vaatimusten vastapainoksi. Mutta miten vaikeaa onkaan lähteä ulos ja miten helppoa jäädä ruudun äärelle viltin alle. Miten raskasta onkaan kuoria porkkana, kun vaihtoehtona on kylmä nakki suoraan paketista! Hyvä elämä vaatii voimia, joita paineiden alla elävällä ihmisellä ei välttämättä ole käytettävissään.  

Teitkö siis uuden vuoden lupauksen? Päätitkö alkaa käydä salilla joka päivä? Päätitkö juosta maratonin? Hyvä! Voit unohtaa sen nyt. Ei ultrajuoksua tänä vuonna. Mutta tutki kuitenkin elämänaluetta johon se liittyi: millä pienillä asioilla voisit parantaa oloasi edes vähän? Niiden voimien rajoissa, joita juuri nyt on käytettävissä? Älä lupaa mitään, mutta tee päätös. Etene pienin askelin kohti muutosta, joka häämöttää ehkä jossain kesäkuun korvilla. Jos päätätkin käydä lähikaupassa kävellen autolla ajamisen sijaan (miten helppoa onkaan istua autoon!), olet kesäkuuhun mennessä kävellyt jo useita kilometrejä enemmän, ehkäpä jopa kymmeniä! Se on väistämättä parannus tämänhetkiseen tilanteeseen, vaikka se ei muutoksena tuntuisi juuri miltään.  

Näillä mennään, kohti parempaa!

 

 

 

Kari Aaltonen
Tarkastuslautakunnan jäsen

Tarkastuslautakunnan toiminnasta 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kaarina Ranteella menee haastattelussa herttaisesti sekaisin lautakunnan lainmukaiset tehtävät ja päivän politiikka. Lukijalle saattoi jäädä käsitys, että Ranne puhuu koko lautakunnan edustajana, vaikka todellisuudessa hän puhuu lähinnä Vihreiden kunnallisvaaliehdokkaana.

Ensinnäkin Ranne väittää, ettei lautakunta ole saanut päätöksenteossa tarvittavia tietoja. Kuten Ari Nordström jo kirjoitti (SK 12.1.) lautakunnalta ei ole salattu mitään, tietoa on saatu aina, kun sitä on kysytty, ja väitteet salailevasta päätöksenteosta on virheellisiä.

Tarkastuslautakunnalla on kuntalain 124.1 §:n mukaan oikeus saada tietoja salassa pidettävistä asioista. Tietojensaantioikeus koskee vain Porin kaupungin hallussa olevia asiakirjoja, eikä se voi pyytää tietoja suoraan esimerkiksi kaupungin yhtiöiltä. Tietojen saantioikeus on siis vain lautakunnalla, ei yksittäisillä jäsenillä eli tietojen pyytämiseen tarvitaan lautakunnan päätös. Lautakunnan jäsenet toimivat virkavastuulla, ja heillä on salassapitovelvollisuus.

Lautakunnan puheenjohtajana Ranne voi tehdä esityksiä, joiden perusteella lautakunta voi vaatia kaikkia niitä tietoja, joihin sillä kunnallislain perusteella on oikeus, ja jotka ovat tarpeen, kun lautakunta suorittaa tehtäväänsä esimerkiksi kuntatalouden toteutumisen arvioinnissa. Lautakunta ei kuitenkaan ole oikeusistuin, ja työn tulee perustua lakiin sekä oikeaan ja tarpeelliseen tietoon. Ei torilla kuultuihin hevosmiesten puheisiin.

Suhde kaupunginhallitukseen on hyvä. Rannen arviot kaupunginhallituksesta, jossa Vihreiden edustajana on Anne Liinamaa, kertoo enemmän kahden vihreän opettajattan väleistä kuin lautakunnan ja kaupunginhallituksen suhteesta. Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat ovat saatavilla netissä, mutta toki ne voi pyytää tarpeen niin vaatiessa myös paperilla. Kaupungin johtavat virkahenkilöt, mm. kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, ovat olleet lautakunnan kuultavina.

Tarkastuslautakunta on kunnallishallinnon tärkeä toimielin, joka yhdessä tilintarkastajan kanssa valvoo ja seuraa hallinnon ja viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta, tehtyjen päätösten toimeenpanoa ja seuraa talousarvion toteutumista. Tässä tehtävässään ja tekemissään arvioissa, raporteissa ja toimenpidesuosituksissa, jotka ovat kaikkien luettavissa, lautakunta on tehnyt hyvää ja arvostettua työtä.

 

Ari Nordström
Valtuutettu
Tarkastuslautakunnan vpj

Vihjailu salailusta antaa väärän kuvan päättäjistä

Viime aikoina on luettu erilaisia kirjoituksia porilaisesta päätöksenteosta ja hallintokulttuurista. Olenko kaupunginvaltuutettuna päättäjä vai napinpainaja? Onko johtava virkamiestoiminta vain mitään aikaansaamatonta salailua? Pitäisikö johtavien poliitikkojen sättiä toisiaan ”Ameriikan malliin”? 

Kuluneella vaalikaudella esimerkiksi Porin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on saanut ryhmäkokouksissa valtavasti tietoa vireillä olevista asioista. Näistä on keskusteltu ja valtuutetut ovat vaikuttaneet ryhmän yhteiseen kantaan. 16 valtuutetun yhteinen kanta tuo merkittävän vaikutusvallan, kun ryhmien välillä käydään neuvotteluja asioiden eteenpäin viemisestä. Tämä on aivan normaalia päätöksenteon prosessia. Politiikka on sovinnontekoa ja siihen aina pyritään. Välillä sitten äänestetäänkin ja näin demokratia toteutuu. Asioiden käsittely ei voi alkaa valtuustosalissa ainakaan siten, että jokainen käyttäisi esim. 5 minuutin puheenvuoron. Siihen jo menisi aikaa 5 tuntia. Painan siis valtuustossa mielelläni ilman höpötyspuheenvuoroa äänestysnappia hyvän valmistelun jälkeen. Vaikuttaa olen saanut. 

On totta, että eräitä ”salailuja” on arvosteltu. Varmaan syystäkin. Satakunnan Kansakin on käynnistänyt tietopyyntöjen jälkeen prosessin. Näin on hyvä. Asioihin pitää tulla parannusta, jos tarvetta on. On kuitenkin kysymys yksittäisistä asioista. Tarkastuslautakunta käsittelee asiat pääosin salaisina. Lautakunta kuulee kuitenkin vuoden mittaan useita johtavia viranhaltijoita ja mm. huippuammattilaisena pitämääni päätilintarkastajaa. Julkisen pöytäkirjan mukaan lautakunta on kuullut 8.12.2020 noin 1,5 tunnin ajan kaupunginjohtajaa ja kaupunginlakimiestä. Aiheena olivat kaupungin talouden ja hallinnon sekä juridiikan ajankohtaiset asiat. Kaikki muistiot ovat lain mukaan salaisia. Näiden perusteella kuitenkin valmistellaan tarkastuslautakunnan arviointikertomus tämänkin vuoden toiminnasta. Arviointikertomus on julkinen ja siihen kannattaa kuntalaistenkin tutustua. Viime vuosina moniinkin asioihin on puututtu ja moni asia on myös mennyt parempaan suuntaan. Julkinen repostelu ja vihjailu salailusta antavat kokonaisuudesta väärän kuvan. 

Vaalikauden aikana olen mielestäni onnistunut vaikuttamaan moneen asiaan, joista muutaman voisi mainita. Vanhusten tehostetun palveluasumisen ostopalvelusopimustoiminta oltiin kokonaan siirtämässä palvelusetelitoiminnaksi. Onneksi perusturvalautakunta päätti toisin. Vähärauman uudelleen rakennettavaa koulua oltiin siirtämässä pois koulualueen keskeltä ja Tuorsniemen koulua lopettamassa. Onneksi molemmat jäävät paikoilleen. Jokirantaan aiotaan rakentaa betoninen istuskelutasanne. Onneksi sen tekeminen ainakin tässä taloustilanteessa siirtyy. Himmeli ajetaan alas vanhainkotina. Valitettavasti näin tapahtuu. Kotipalvelun kauppapalvelua esitetään lopetettavaksi. Vaikuttaminen sen jatkamiseksi nykyisellään jatkuu. Eläkeläisjärjestöjen toimintaa kiusataan tilajärjestelyillä ja tilojen hinnankorotuksilla. Vahditaan. Kaupunginvaltuutettu tekee muutakin kuin painaa kerran kuukaudessa nappia.

 

 

Esa J. Wahlman
Kunnallisneuvos

KEHITETÄÄN MERI-PORIA

Entinen Porin maalaiskunnan alue ja sen keskipiste oli Pihlava. Kuntaliitos tehtiin siten, että Porin maalaiskunta liittyi Porin kaupunkiin.

Meri-Pori on nykyisin alue, johon kannattaa satsata. Jos lähdemme liikkeelle Reposaaresta. Saari on kokenut kovia menetyksiä, aikoinaan loppui konepaja, saha ja kalastus väheni tuntuvasti. Loma-asuntomessut pidettiin Reposaarella ja siitä odotettiin tuntuvaa piristysruisketta alueelle. Mielestäni se ei ole tuonut tullessaan sellaista elävöitymistä mitä odotettiin.

Kalateollisuus kuitenkin näyttää uutta nousua silakkateollisuuden myötävaikutuksella. Tällaisiin kehityskohteisiin kaupunkinkin tulee satsata. Reposaari on elävöittynyt uusien ravintolapalveluiden muodossa. 

Tahkoluoto ja Mäntyluoto elää jälleen kehityksen kautta. Hyötytuuli Oy suunnittelee merituulipustoa alueelle, mutta pitkälti ollaan vielä siitä, että konkreettinen toteuttaminen aloitettaisiin. Tällaiselle hankkeelle Porin kaupungin tulee jatkossa suhtautua myönteisesti. Tuulivoimaloiden kiinteistöverot ja maa-aluevuokrat kaupungille tulevat olemaan hieman alle miljoona euroa.

POC-yhtiön tulevaisuus on vaakalaudalla. Asian kokonaisuutta selvitetään ja siihen on valjastettu parhaat asiantuntijat, jonka jälkeen kaupunginhallitus tekee lopullisia päätöksiä. Tehtiin päätös kumpaan suuntaan tahansa se ei tule olemaan helppo. 

Critiscal Metals ja Neometals suunnittelevat Meri-Porin Tahkoluotoon laitosta, joka erottelisi terästuotannon sivutuotteista vanadiiniyhdisteitä. Tehtaalla olisi rakentamisvaiheessa satojen työntekijöiden määrä toteuttamassa laitosta toimintavalmiuteen ja valmistuttuaan vakituisia työntekijöitä tarvittaisiin noin 80. Mielestäni Porin kaupungin elinvoimayksikkö on tehnyt hyvää ja sitkeää työtä kuukausien ajan projektin onnistumiseksi. 

Mitä tapahtuu Venatorin alueen kanssa. Se on tietojeni mukaan neuovottelupöydällä koko ajan ja tuloksia siltäkin alueelta on odotettavissa. Minkä muotoisia, sen aika lähitulevaisuudessa näyttää. 

Yyterin kehittäminen matkailu-, tapahtuma- ja ihmisten hyvinvointikeskuksena on kehittynyt ja hakee vielä lopullista muotoaan, mutta suunta on hyvä. Yyteriä tulisi kehittää Kaanaan asuntoalueen kanssa yhdessä, johon tulisi kaupungin ja yrittäjien toimesta palvelutuotantoa asukkaille ja matkailijoille.

Ajelin jokunen vikko sitten Kaanaan alueen katuja ja totesin, että viihtyisää asuntoaluetta ja koko Meri-Pori palveluineen lähellä. Mutta parantamisen tarvetta varmaan on, jos alueen asukkailta kysytään. 

Ajoin autolla Meri-Porista kaupungin keskustaan päin ja totesin, että Kähkösen aukeen jälkeen oikealla puolella oli valtavan isoja puumassapinoja. Ihmettelin, mihen noita kerätään, mutta pienen selvityksen jälkeen sain tietää, että siinä toimii yritys, joka kerää puuta ja edellen jatkojalostaa sitä eteenpäin. Näin maailma muuttuu ja kuljettaa meitä myönteiseen kehityssuuntaan. 

Vuosi 2021 tulee olemaan mielenkiintoinen ja yhteiskunnan taholta haasteellinen korona epidemian  ja myös kunnallisvaalien kautta. Toivotan kaikille oikein hyvää Uutta Vuotta.

 


 

Diana Bergroth-Lampinen
Kaupunginhallituksen pj.

Joulun valoa

Takanamme on erittäin poikkeuksellinen vuosi. Vakava maailmanlaajuinen terveyskriisi rajaamistoimineen on pakottanut meidät katsomaan tulevaisuutta kuin synkän sumuverhon läpi. Ovellamme oleva joulu jäänee muistoihin hyvin erilaisena kuin ennen.

Kriisiin suhtautuminen vuoden mittaan niin politiikassa kuin taloudessakin on paljastanut paljon perimmäisistä arvoistamme. Tehdyissä päätöksissä on ollut kyse ennen kaikkea elämämme ja yhteiskunnan suojelemisesta niin maamme hallituksen kuin paikallisenkin päätöksenteon näkökulmasta. On ollut tärkeää myös luottaa hallituksessa tehtyihin päätöksiin kannatella suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

Porin kaupungissa ennakoitiin vielä kesällä kuluvan vuoden tilinpäätöksen päätyvän merkittävästi alijäämäiseksi. Toimintaa ja rakenteita on jouduttu sopeuttamaan, mutta on ollut viisautta jättää hätiköidyt päätökset tekemättä. Poikkeustilanne on vain vahvistanut sen, että kuntatalous ei toimi kvartaalitalouden periaatteiden mukaisesti. Vuoden 2020 tulos tullee olemaan talousarviotakin parempi.

Porissa saimme joulun alla valonpilkahduksia tulevaisuuteen, kun australialaiset yhtiöt valitsivat kestävän kehityksen mukaisen vanadiinin tuotantolaitoksensa sijoittumispaikaksi Porin. Kyse on erittäin merkittävästä elinvoimasaavutuksesta huomattavine työllisyysvaikutuksineen usean eri toimialan näkökulmasta. Voimme olla aidosti ylpeitä tehdystä työstä ja todeta, että sinnikkyys palkitaan.

Emme saa jatkossakaan unohtaa, että koronapandemian ja -rajoitusten vaikutukset ovat heijastuneet ihmisten arkielämään, taloudellisiin ja sosiaalisiin suhteisiin sekä elintapoihin. Tuoreen FinSote-kyselyn mukaan kaikkialla maassamme näkyy sosiaalisen kanssakäymisen vähentyminen ja yksinäisyyden kokemuksen lisääntyminen.

Joulu on yhdessäolon juhla, mutta moni joutuu vastoin tahtoaan viettämään sen yksin. Yhä useampi kamppailee taloudellisten huolien kanssa. Yhä useampi yhteisö, järjestö tai yksityinen henkilö tekee joulun alla merkittävää työtä jouluilon viemiseksi yksinäisen tai vähävaraisen perheen elämään. Kanssaihmisten auttaminen, vierellä kulkeminen, välittäminen ja muistaminen ovat asioita, joita jokainen meistä voi antaa.

Pöydälläni istuu jo vuosia vanha, poikani askartelema keltainen purkista tehty enkeli. Sillä on villalangasta tehdyt hiukset ja kultainen kimaltava seppele. Sytytän kynttilän. Annan joulun rauhan hiipiä sydämeen ja toivotan meille kaikille rakkaan joululaulun sanoin: ”Vaikka onkin kaukainen. Satain vuotten takainen. Silti aina läheinen. Tule joulu kultainen.”

 


 

Martti Lunden
Valtuutettu

Vastuullista päättämistä 

Valtuuston kokouksessa 16.11. ja monissa lehtikirjoituksissa on puhuttu vastuullisesta päättämisestä ja siitä, mitä palveluita Porin tulee tarjota porilaisille.

Mielestäni valtuuston päättämiä palveluita tulee hoitaa, tuottaa ja ostaa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Niin keskusteluissa kuin kirjoituksissakin on lähinnä vihjailtu joidenkin palveluiden lopettamisilla. Konkreettiset esitykset ja perustelut kuitenkin puuttuvat. Palvelun kokonaan lopettaminen tuo välittömästi 100% säästön kaupungille, mutta saattaa aiheuttaa välillisesti kustannusten lisääntymistä muualla. Rakenteellinen muutos sen sijaan voi tarkoittaa osittaista säästöä tai kokonaisuudesta katsottuna mahdollisesti myös kustannuksen nousemista/kasvamista.

Päätösten valmistelulla on erittäin merkittävä rooli. Kokonaisuuden vaikuttavuus tulee nähdä ja ymmärtää, kun lähdetään hakemaan säästöä jostain palvelusta. Tärkeä on tietää, mikä tulon osuus (valtionosuudet ym.), miten erilaiset verot vaikuttavat (palkka, yhteisö, kiinteistöverot), miten hallinto sekä valvonta ja vastuut menevät tai lisääntyykö esim. valvonta vastuun takia, sillä vastuuta ei voi ulkoistaa. Edellä esitetyt ovat valmistelua ja siitä vastuu on aina viranhaltijalla.

Hyvä esimerkki epäonnistuneesta yrityksestä ulkoistaa vastuuta on Tamora, joka tuli 2019 Poriin ostettuna konsulttipalveluna. Tamoran esitykset ja perustelut säästöistä ja muusta paremmasta Porille olivat erittäin huonoja, kyseenalaisia ja mitäänsanomattomia, jos muistatte pähkinöitä, tuolien siirtämisiä ja robotteja, joiden piti tuoda tehostusta ja säästöjä. Konsultoinnin paras hyöty meni Tamora Oy:n tilille. Miksi? Onko osaaminen ja kehittämisvisio loppunut Porin omassa organisaatiossa. Johtamistaito ja luottamus on tärkeää erityisesti nyt, kun tulevaisuus on taloudellisen tilanteen takia erittäin haasteellinen.

Realistinen totuus kaikkine kuluineen on aina olemassa. On demokratian toteutumisen kannalta olennaista, että kaikista palveluista, toiminnasta ja taustavaikuttimista saadaan faktat päätösten tueksi. Viimeaikaiset puheet ja kirjoitukset on saaneet tunteen, että salailun kulttuuri on lisääntynyt Porin päätöksenteossa, mutta miksi? Syy on pääosin meissä päättäjissä, kun hyväksymme salailun.

Demokratia toimii parhaimmillaan, kun päättäjät päättävät valtuustossa, hallituksessa ja lautakunnassa hyvin valmistelluista esityksestä. Demokraattista valtaa voidaan enemmistöllä käyttää esimerkiksi nyt valtuustossa kunnallisveroprosentin korottamiseen. Poliittiset ryhmät näkevät asioita erilaisista näkökulmista. Verotuksesta, palveluista, säästämisestä, irtisanomisista saa olla erilaisia ajatuksia ja näkemyksiä. Näin syntyy keskustelua ja poliittinen keskustelu on demokraattisen päätöksenteon muutosvoima.

Porin kaupungin etu tulee kuitenkin kaikilla kaupunkimme päättäjillä ja virkamiehillä olla ensisijainen ja tärkein motiivi.

Hyvää joulun odotusta.

  

 

Esa J. Wahlman

Kunnallisjärjestön pj

Hyvät Toverit.

Elämme rajoitettua elämää koronatartuntojen varjossa. Muutama päivä sitten meille tuli suruviesti. Toveri Sisko Peltomäki poistui joukoistamme. Hän toimi useissa luottamustehtävissä ja oli mitä avuliain järjestötyön tekijä. Hän oli myös edustajiston jäsen ja viimeisinä hetkinä varajäsen. 

Hyvät Toverit, pitäkäämme hiljaisen hetken Siskon poismenon johdosta. 

Hyvät Toverit.

Niin kuin alussa totesin tämä kunnallisjärjestön sääntömääräinen kokous on historiassamme ainutlaatuinen. Kunnallisjärjestön hallitus on käynyt neuvotteluja AVI- toimiston ja puoluetoimiston kanssa ja kokousjärjestelyt on sitä kautta hyväksytty. Eli kokouskäytäntö perustuu valtakirjakäytäntöön ja yksi kokousedustaja voi edustaa valtakirjalla useampaa kokousedustajaa. 

Hyvät Toverit.

Kokouksen asialista on karsittu mahdollisimman lyhyeksi, johtuen epidemian riskeistä. Turvavälit on syytä pitää ja maskeja tulee käyttää. Desifiointiainetta löytyy pulloista. Kahvitarjoilua ei suoriteta. 

Hyvät Toverit.

Nyt Porin kaupungin talousasioihin. Pitkää vääntöä ja neuvotteluita käytiin verojen korottamisesta. Sosialidemokraatit lähtivät siitä, että ne lisämiljoonat jotka tarvitaan talousarvion alijäämän pienentämiseen tarvitaan 0,75 % korotus. Tätä ei kokoomus ja perussuomalaiset hyväksyneet, kokoomus lähti siitä, että veronkorotusta ei tarvita lainkaan,  perussuomalaiset olisivat hyväksyneet pienemmän korotuksen. Tämä korotusesitys ajettiin läpi Pori sopimus ryhmän toimesta. 

Tämän vuoden kumulatiivinen alijäämä oli alkuvuotena 52 miljoonaa euron, nyt tietojeni mukaan se on ennusteesta pudonnut jopa alle 10 miljoonan lukuihin. Tässä on eittämättä auttanut valtiovallan tuet ja koronalisät, mutta myös omat toimenpiteet jotka kaupunginhallitus on päättänyt hallintokuntien tehtäväksi.                                                       
On mielenkiintoista nähdä riittääkö vapaaehtoiset toimenpiteet eläköintien kautta, toukokuun loppuun 250 henkilön vähenemiseen. Sen jälkeen kaupunginhallituksella on uusien toimenpiteiden hakeminen, ellei tavoitteiseen päästä ja vaikeimmat toimenpiteet jäävät uuden valtuuston ja hallituksen tehtäväksi. 

Viime päivinä olemme saaneet seurata asioita jotka ovat kaupunginhallituksessa agendalla: 

- Mäntyluodon telakka

- Australialainen tehdashanke Poriin

- Yliopistohanke Poriin

Nämä ovat asioita jotka on osittain julistettu salaisiksi ainakin liiketalouellisista syistä.

Mutta näillä kaikilla on myönteisiä vaikutuksia tulevaisuudessa Porin kaupunkiin, jos ne toteutuvat. 

Vuoden 2021 talousarvio hyväksytään 14.12.2020 valtuustossa. Olen vakuuttunut, että talousarvio menee pitkälti Pori sopimus ryhmän neuvottelemalla tavalla. Me sosialidemokraatit olemme saaneet talousarvioneuvotteluissa keskeiset tavoitteemme läpi. Joihin kuuluu vanhus-, terveys-, koulutus, -työllistämis toimenpiteitä.Tietenkin on selvää, että kaikkea mahdollista ei voida saada toteutettua koska rahat eivät riitä. 

Investointeihin olen tyytyväinen. Koulurakentaminen pääsee tammikuussa vauhtiin ja Länsi-Porilaiset saava uuden Vähärauman koulun käyttöön.

Toinen koulurakentaminen aloitetaan Ruosniemessä, tämä koulu tehdään kahdessa osassa ja palvelee Pohjois-Poria.

Pihlavan päiväkoti on ollut sosialidemokraattien rakentamisvaatimuksena jo pitkään ja sen toteuttaminen aloitetaan ensi vuonna.

Lukioiden yhdistämien ja siirtyminen suurlukioon on mittava hanke, sitäkin on haikailtu jo monena vuonna. Taitaa olla yhdistämisen jälkeen Suomen suurempia lukioita noin 1 200 oppilaan määrällä. 

Vapaa-ajan ja liikunnallista rakentamista ei pidä unohtaa. Isonmäkeen aloitetaan uuden palloiluhallin suunnittelu ja rakentaminen.
Olemme olleet tässä alullepanijoita ja Perussuomalaisten myötävaikutuksella. Tämä tulee olemaan loistava investointi.

Turvallisuutta ei pidä unohtaa ja siihen kuuluu Noormarkun uuden paloaseman rakentaminen. Nykyinen paloasema on katatrofaalisen huonossa kunnossa. 

Hyvä Toverit.

Ensi vuonna on kunnallisvaalit 18.4.2021. Vaalityösuunnitelma on tehty joka vahvistetaan tässä kokouksessa. Tilaisuuksien järjestäminen tulee olemaan haasteellista johtuen koronatilanteesta. Sen vuoksi vaalityötä on valmisteltava myös sähköisesti, unohtamatta perinteisiä ulkoilmatilaisuuksia eripuolilla Poria.

Vaalilehtemme ilmestyi 25.11. joka jaettiin 40 000 kappaleen painoksena.

Toinen ja kattavampi vaalilehti ilmestyy 7.3.2021. 

Ehdokasasettelu on parhaillaan käynnissä. Kunnallisjärjestön hallitus asetti tavoitteeksi täyden listan eli 89 ehdokasta. Tällä hetkellä ollaan puolessavälissä. Jotenka kaikkien meidän tulee panostaa ehdokkaiden saamiseen listoille.

Viime vaaleissa me voitimme 4,5 % ja saavutimme 11 000 ääntä. Tulevissa vaaleissa meidän on saatava kokoon vähintään tämä 11 000 ääntä, silloin me turvaamme poliittisen menestyksemme ja olemme jälleen Porin suurin poliittinen voima. Joka tietää sitä, että teknisissä vaaliliittoneuvotteluissa olemme vetäjän asemassa. 

Kun me olemme saaneet ehdokkaita vuodenvaihteeseen mennessä me tulemme julkaisemaan silloin ehdokkaiksi sitoutuneiden nimet tiedotusvälineissä.

Ehdokkaille meiltä tulee ensimmäinen koulutus tilaisuus 19.1.2021 jollei  koronaepidemia tule sitä siirtämään. 

Hyvät Toverit.

Tässä vaiheessa haluan toivottaa Teille ja perheillenne Hyvää Joulua ja julistaa kokouksen avatuksi.

 

 

 

Esa J. Wahlman

Kunnallisjärjestön pj

VASTINETTA TIMO AROLLE 

Timo Aro väittää SK 9.12.2020 kolumnissaan allekirjoittaneen paneutuvan rehellisesti ”halu auttaa puoluetta luottamuspaikkaneuvotteluissa vaalien jälkeen”. Timo Aro tämä on aivan normaalia niin kunnallisvaalien kuin valtiollisten vaalienkin jälkeen. Neuvottelut aloitetaan teknisten vaaliliittojen kokoamiseksi. Näin tapahtui viime kunnallisvaalienkin jälkeen. Suurin tekninen vaaliliitto saatiin aikaiseksi sosialidemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden toimesta. Teknisen vaaliliiton sisäistä luottamushenkilöiden paikkajakoa toteutettiin vaalituloksen perusteella. Tottakai jokainen puolue tahtoo saada neuvotteluissa mahdollisimman hyvän ja laajan lopputuloksen itsellen. Kun Vihreät tulivat mukaan aiemmin mainitsemaani tekniseen vaaliliittoon heiden motiivinsa mukaantuloon oli se, että tässä vaaliliitossa puolueelle tulee mahdollisimman hyvä lopputulos. Ja näinhän siinä kävi, Vihreät saivat historiallisen hyötysuhteen paikkoja jaettaessa.

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan, tarkastuslautakunnan puheenjohtajuuden – joka muuten on tärkein lainmukainen lautakunta joka valvoo jopa kaupunginhallituksen työskentelyä, SAMK:n puheenjohtajuuden ja monia muita tärkeitä lautakuntapikkoja. Tämän käytännön luulisi Timo Aronkin tietävän Porin kaupungintalolla usean vuoden työskenneenä.

Kun tekniset vaaliliitot ovat luottamushenkilöpaikat jakanut, sen jälkeen alkaa poliittiset neuvottelut ja näissä käydään läpi Aron kaipaamaa visiointia, kehittämistä, priorisointia jne… Viimeksi se tehtiin Pori sopimuksen mukaisesti joka on voimassa tämän vaalikauden loppuun. 

Vapaat vaalit käydään maassamme rehellisesti ja jokainen puolue pyrkii mahdollisimman hyvään lopputulokseen ja sen jälkeen puolue asettaa omat luottamushenkilöt yksilöllisesti parhaiten osaamiinsa luottamushenkilöpaikkoihin.

Pitää muistaa myös vaalien merkitys, lopputulos on kuntalaisten mielipide ja valtakirja jonka he antavat neljäksi vuodeksi äänestämilleen edustajille. Mitä Aro viittaat kokemukseeni neuvotteluissa, arvostan sitä, että puolueeni on luottanut kykyyni hoitaa tehtävää. 

Minun mielestäni totuttuja toimintatapoja voidaan muuttaa aina parempaan suuntaan. En ole jarru näissä asioissa. Lordi Johon Actonin (1877) maksiimi on lausunto 143 vuoden takaa ja pistää harkintaan sen todelliset periaatteet. 

Sitten hieman valtiontasoista politiikkaa. Perustuslakivaliokunta on jo vuoden käsitellyt ulkoministeri Pekka Haaviston toimintaa ulkoministeriössä. Vihreiden kansanedustaja lähetti surkuhupaisan sähköpostin perustuslakivaliokunnan jäsenille hieman painostusmielessä Haaviston eduksi. Näen, että tämä kapinettipolitiikka ei sovi avoimeen päätöksentekoon, mutta vihreät ovat arvioineet asian toisin. 

Tämä vihreys johtuu kaikki siitä kun minulle on annettu ymmärtää Aron läheisyys vihreisiin.

 

 

Pirjo Mäki

Sivistyslautakunnan pj

Pirjo Mäen oikaisu  "Selvityksenä Otsolan kannatusyhdistyksen puheenjohtajan Antti Pekolan 8.12 SK kirjoitukseen".

Porin sivistyslautakunta ei ole äänestänyt kansalaisopistotoiminnan järjestämisen mallien tutkimisesta. Esillä ei myöskään ole ollut Otsolan Opiston huomioimisesta em. mielessä.

Asia josta lautakunta on päättänyt selviää allaolevasta lautakunnan pykälästä.

Se miksi Otsolan Opisto on ko. pykälän kohdalla mainittu oli työryhmän kokoonpanoon liittyvä.

Sivistyslautakunta, kokous 20.10.2020

Työryhmän perustaminen selvittämään Porin seudun kansalaisopiston, Porin Taidekoulun, Palmgren-konservatorion ja Pori Sinfoniettan toiminnan järjestämisen m

Toiminnan tehostaminen opetus- ja kulttuuriyksiköiden tuottamissa palveluissa, kohdentuen erityisesti Porin seudun kansalaisopiston, Porin Taidekoulun, Palmgren-konservatorion ja Pori Sinfoniettan toiminnan järjestämisen malleihin.

Kattavan selvityksen avulla saatavan tiedon kautta voitaisiin vastaisuudessa päättää olisiko toimintojen organisointitapoihin mahdollisesti tehtävillä muutoksilla perusteita ja voitasiinko niiden avulla saada tavoiteltuja hyötyjä, jotka olisivat toimintojen tehostamisen kautta saatavat kustannussäästöt sekä mahdolliset synergiaedut ko. perusyksiköiden tuottamissa palveluissa.

                                                                                         

 

Tuomas Koivisto

Porin kaupunginvaltuuston varajäsen (sd.)

Tarkkuutta verokeskusteluun 

Sampsa Katajan haastattelun yhteydessä olleessa tietolaatikossa (SK 21.11.) todetaan keskimääräisen kunnallisveroprosentin olevan 20,02. Tämä antaisi ymmärtää, että porilaisten verotus olisi ensi vuonna maanlaajuisesti vertailtuna melko ankaraa. Näinhän asia ei toki ole.

Lehdessä esitetty lukema 20,02 % on tarkalleen ottaen maksuunpantavaa kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla painotettu keskiarvo. Kuntien tuloveroprosenttien aritmeettinen keskiarvo - eli se, mitä keskiarvolla yleensä arkikielessä tarkoitamme – on ensi vuonna 20,98.

Kun katsomme tilastoja tarkemmin, havaitsemme, että vuonna 2021 peräti 202:ssa kunnassa 309:stä tuloveroprosentti on vähintään samalla tasolla kuin Porissa eli 21,00. Maan yleisin tuloveroprosentti on 21,50 (53 kuntaa). Porin kanssa samassa kokoluokassa (50 000 – 100 000 asukasta) olevista kahdestatoista kaupungista yhdeksässä tuloveroprosentti on ensi vuonna vähintään 21,00. Oman maakunnan kunnista löytyy kolme Poria kevyempää verottajaa.

Verotuksen taso ja se, mihin verovaroja käytetään, on politiikan kovaa ydintä, ja kiihtyneessä keskustelussa asioiden mittasuhteet helposti hämärtyvät. Esimerkiksi viime vuonna Porin kaupungin kaikista käyttötalouden menoista 91,3 % meni tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen mukaan perusturvaan, perus- ja lukiokoulutukseen sekä varhaiskasvatukseen. Pelkästään julkista keskustelua seuraamalla asioista voisi saada kovin toisenlaisen kuvan.

Kannustaisin mahdollisimman montaa porilaista täydentämään tiedotusvälineistä ja sosiaalisesta mediasta saamaansa informaatiota tutkimalla itse kriittisesti niin valtakunnallisia kuntaverovertailuja (esim. kuntaliitto.fi/talous/verotus) kuin kaupungin rahankäyttöäkin. Tilastotietoa ja taustoitusta on kaupungin verkkosivuilla tarjolla paljonkin. Jos oikein innostuu asiasta, ensi kevään vaaleissa on juuri oikea hetki lähteä muuttamaan päätöksentekoa haluamaansa suuntaan.

 

Verotusta vertailtava monipuolisesti 

Toimittaja Sakari Muurinen viittaa tekstissään (SK 29.11.) mielipidekirjoitukseeni, joka julkaistiin Satakunnan Kansassa 24.11. Toki on niin, että tuloveroprosenttien painotetun keskiarvon esittäminen on vakiintunut tapa silloin, kun halutaan käyttää vain yhtä mittaria. Jos ja kun lukijoita kuitenkin halutaan palvella mahdollisimman hyvin ja keskustelun keskiössä on kaupungin päätöksenteon arviointi, on erittäin tarpeellista tuoda esiin myös aritmeettinen keskiarvo ja se, mitä eroa näillä kahdella on.

Porilaisten ihmisten veroprosentti on kyllä korkeampi kuin keskivertosuomalaisen, mutta Porin kaupunki verottajana (21,00) on hyvin liki kaikkien kuntien keskiarvoa (20,98). Asiasta pitää ehdottomasti nähdä molemmat puolet.

Tuloveroprosenttien painotettu keskiarvo 20,02 kertoo kuntakentän hyvin eriytyneestä todellisuudesta. Helsingin ja Espoon kaltaiset väkirikkaat matalan verotuksen kunnat hilaavat painotettua keskiarvoa vahvasti alaspäin. Suomessa on 309 kuntaa. Niistä 259:ssä kuntalaiset maksavat tuloveroa yli tuon 20,02 prosentin.

Kun verokysymys on saanut paljon palstatilaa ja herättää ilmeisen paljon tunteita, on tärkeää, että tilastoja tutkitaan mahdollisimman monipuolisesti. Tuloveroprosenttien painotettu keskiarvo tai Eurajokeen vertaaminen eivät yksinään riitä. Rinnalle on ihan aiheellista nostaa kaikkien kuntien keskiarvo, Muurisen kommentissakin mainittu efektiivisen veroasteen vertailu, saman kokoluokan kunnat ja oma maakuntakin.

Kuten aiemmassa kirjoituksessani kerroin, Porin kanssa samassa kokoluokassa (50 000 – 100 000 asukasta) olevista kahdestatoista kaupungista yhdeksässä tuloveroprosentti on ensi vuonna vähintään 21,00 ja oman maakunnan kunnista löytyy vain kolme Poria kevyempää verottajaa. Pyydän arvon lukijoita tutkimaan Kuntaliiton tilastoja (kuntaliitto.fi/talous/verotus) ja arvioimaan itse, ovatko tässä ja edellisessä tekstissäni esittämäni huomiot aiheellisia vai aiheettomia.

 

 

Esa J. Wahlman

Kuka kokoomusta johtaa Porissa?

Sk 21.11.2020, Entinen kansaneustaja Sampsa Kataja ottaa ohjaussuitset käsiinsä kokoomuksessa. Hän ilmoittautuu pormestariehdokkaaksi vaikka pormestarimalliin Porissa ei ole vielä siirtymässäkään. Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö teki noin kolme vuotta sitten yksimielisen päätöksen, että pyritään pormestarimalliin. Mikä se malli tulisi olemaan on avoin ja neuvottelukysymys muiden puolueiden kanssa.

Tässä asiassa ihmetyttää se, että juuri kokoomus on vastustanut pormestarimalliin siirtymistä. Nyt voidaankin kysyä kuka kokoomusta oikein johtaa. Ilmeisesti Sampsa Kataja joka antaa ymmärtää, että nykyinen kokoomuksen valtuustoryhmä ei ole onnistunut politiikassaan. 

Veroäyrin korotus närästää Katajaa, päätökset on tehty ja asianomaisessa KV:n kokouksessa viimeisessä äänestyksessä kokoomus ei vastustanut vaan äänesti tyhjää. Tämä ei ole vastuunkantoa. Seuraavan kerran veroista keskustellaan ja päätetään marraskuussa 2021 uuden valtuuston toimesta. 

Kataja toi esille, että vaadin veronkorotusta, että kaupungin työntekijät saisivat töitä. Asia ei ole näin yksiselitteinen. Veronkorotuksella pidetään kuntalaisten palveluista kiinni ja investoidaan tulevaisuuteen. Suuret investoinnit kuten Vähärauman koulu, Pohjois-Porin koulu, Pihlavan Päiväkoti, Noormarkun paloasema, liikunnan monitoimihalli urheilukeskukseen jne. ovat työllistäviä investointeja. Nämä ovat suuruusluokaltaan niin isoja, että rakentamisen suorittaa yksityiset rakennusliikkeet ja työllistävä vaikutus on suuri. Suurien investointien toteuttaminen ei onnistu kaupungin omana työnä, vaan työllistetään porilaisten rakennusyritysten työntekijöitä. 

”Meillä meni ihan hyvin niin kauan, kun minä olin mukana. Korjataan nyt se asia.” Eli nykyinen kokoomuksen KV- ryhmä on toiminut huonosti Katajan mukaan. Huonosti toimiminen johtuu pitkälti siitä, että kokoomus jättäytyi Pori sopimuksesta syrjään. 

Lentoliikenteestä Kataja on huolissaan, niin olen minäkin. Matkustajien määrät ovat luvattoman alhaiset. Yritysmaailma ennen päätöksiä antoi viestittää, että lentoyhteydet tulee säilyttää, mutta kustannuksiin he eivät osallistu. Kataja arvostelee sopimuksen sisältöä, että se on huonosti laadittu. Meillä on ollut asiantuntijat sitä laatimassa ja virkamiehet virkavastuulla esittäneet hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuuston enemmistö hyväksyi esityksen.

Mielenkiinnolla odotan mahdollisia valtion tukia Suomen siäliikenteeseen  ratkaisuun taloudellisesti. 

Arvostelua tulee myös huonosta johtamisesta kaupungissamme ja Kataja nostaa esille hiljaisuuden Satakunnan omasta yliopistosta.

Olen henkilökohtaisesti ollut myötämielinen yliopiston saamiseksi Satakuntaan. Olin mukana palavereissa joita silloinen kansanedustaja, nykyinen valtioneuvos Mikko Elo pääsääntöisesti veti silloisen kaupunginjohtaja Martti Sinisalmen kanssa. 

Junaliikenteen parantaminen raideiston ja nopeudun osalta oli myös akendalla, pääjohtaja Saarisen kanssa käytiin neuvotteluja, yhteyshenkilö oli silloinkin Mikko Elo.

 

Esa J. Wahlman
Porin YH-Asunnot OY
Hallituksen puheenjohtaja

PORIN YH- ASUNNOT OY KESTÄÄ LÄPIVALAISUN 

SK 16.11.2020, toimittaja Sakari Muurinen joko tahallaan tai tietämättään esittelee vääriä dokumentteja ja väittämiä Porin YH- Asunnot Oy:stä, jotka on pakko korjata.

Toimittaja väittää, että yhtiötä on pidetty ”perinteisenä vasemmistolinnakkeena” erikoinen väite. Ensinnäkin Porin kaupunginhallitus valitsee hallituksen jäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan kuntavaalien tulosten perusteella. Nykyisin hallituksessa on sosialidemokraatteja, kokoomuslainen, vasemmistoliittolainen, perussuomalainen ja keskustalainen. Eli hallituksen jäsenet muodostuvat melkein kaikista valtuustossa istuvista puolueista. Nämä asiat voi tarkistaa yhtiön kotisivuilta tai patentti- ja rekisterihallituksen tiedoista. 

Porin YH- Asunnot Oy on kaupungin sataprosenttisesti omistama yhtiö ei mikään rakennustoimisto.  Yhtiö on yleishyödyllinen 58 prosenttisesti ja vapaarahoitteinen 42 prosenttia, josta voitaisiin kokoomuksen kaipaamaa osinkonjakoa suorittaa. Yhtiötä sitoo ARA:n säädökset, lainojen ja avustusten suhteen joka rajoittaa osinkonjakomahdollisuuksia. 

Yhtiön liikevaihto tänä vuonna tullee olemaan 14,9 miljoonaa euroa. Tase on 75 miljoonan euron arvoinen. Velkoja on 46 miljoonaa euroa. Lainojen nettolyhennys on tänä vuonna 2,7 miljoonaa euroa. Velkojen määrä oli vuonna 2015 hieman yli 60 miljoonaa euroa ja tänä vuonna se tulee olemaan 46 miljoonaa eli velkojen lyhennysvauhti on se minkä Porin kaupunginvaltuusto on edellyttänyt ja tällä jaksolla lainaa on lyhennetty kaikkiaan 14 miljoonaa. Porin kaupungilta yhtiöllä on tertiäärilainaa 3 013 585,36 euroa ja korkojen määrä tänä vuonna 75 565,19 euroa. 

Yhtiön tärkeimpiin tytäryhtiöihin kuuluu Porin Erityiskiinteistöt Oy ja Porin Palvelukiinteistöt Oy joiden toimintaan kuuluu kiinteistöjen omistus erityisryhmille johon kuuluu vammaisten ja vanhusten asuntotuotanto. Edellä mainitut yhtiöt ovat kokonaan ARA:n yleihyödyllisiä ja toimivat omakutannusperiaattetta noudattaen. Yhtiöt ovat vuokranneet kiinteistöt kokonaan perusturvalle, joka edelleen vuokraa jyvitetyt asunnot niissä asuville ja tämä vuokratulo menee kokonaan perusturvalle. Asukkaat saavat vuokriinsa KELAN asumistuen.  Nämä kaikki tiedot löytyvät pääyhtiön eli Porin YH- Asunnot Oy:n kotisivuilta toimintakertomusten ja tilinpäätösten osalta.

Yhtiö rakentaa siten kuin sen omistaja edellyttää juuri näille osa-alueille. Laajan isännöintitoiminnan lisäksi yhtiö rakentaa kuntalaisille vuokra-asuntoja. Joiden vuokrat pitkälti määräytyvät Porin asuntomarkkinoiden mukaisesti. Pitää muistaa, että Porissa on noin 900 vapaata vuokra-asuntoa markkinoilla. Vuokrien korotuksia ei ole tehty useampaan vuoteen. Mutta yhtiön politiikka on sitä, että asunnot pidetään kunnossa. 

Toimittaja toi esille, että olen ohjaamassa vanhuksia tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkoihin joita Porin YH- Asunnot Oy:n tytäryhtiöt hallitsevat. Aikoinaan kun näitä kiinteistöjä on alettu rakentamaan, siinä vaiheessa Palvelukiinteistöt Oy ja Erityiskiinteistöt Oy ovat neuvotelleet pitkäaikaiset vuokrasopimukset Porin Perusturvan ja yhtiöiden välillä. Osa vuokrasopimuksista päättyy 2047-2057. 

Porin YH- Asunnot Oy omistaa noin 1 800 vuokra-asuntoa, pitää sisällään opiskelija-asunnot. Se pitää todeta, että vuokrausprosentti on noin 92 % kokonaismäärästä joka tarkoittaa sitä, että vapaita asuntoja on olemassa. Vuokra-asuntojen markkinatilanne on eritäin kilpailutettu  Porissa, koska markkinoilla on  vapaita vuokra-asuntoja noin 900.

Toimintamme on avointa ja kaikki tiedot on löydettävissä kotisivujemme kautta ja vielä lisäksi Porin kaupungin tilinpäätösasiakirjoista.

 

UUTISET

Lasten liikunnan tukemisella on korona-arjessa erityinen arvo

23.1.2021 Tuomas Koiviston kirjoitus "Lasten liikunnan tukemisella on korona-arjessa erityinen arvot" on luettavissa vaalit / Ajan Sana - välilehdellä Lue lisää

SDP:n on julkaisut osan kuntavaaliehdokkaistaan

22.1.2021 SDP:n on julkaisut osan kuntavaaliehdokkaistaan. Ehdokkaiden nimet ja ammatit löytyvät vaalivälilehdeltä. Lue lisää

TAPAHTUMAKALENTERI
11.2.2021 Kunnallisjärjestön hallituksen kokous >>
27.3.2021 AY-seminaari >>
31.3.2021 Edustajiston kevätkokous >>
Haluatko mukaan