SDP
Porin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry

PORILAISTEN PALVELU OVAT MEILLE SYDÄMMEN ASIA!

Pidetään huolta Porista - Pori pitää huolta meistä.

Yhteisesti keräty verorahat ovat tarkoitettu porilaisten peruspalvelujen järjestämiseen

Terve kuntatalous ja sitoutunut, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö turvaa porilaisten palvelut.

Huolehditaan toimivasta ja hyvästä hallinnosta ja johtamisesta.

Poria kehitetään valtakunnallisesti merkittävänä koulutus-, tapahtuma- ja matkailukaupunkina.

+++

Uudelle valtuustokaudelle 2021 - 2024 laaditaan yhdessä hyväksytty valtuustosopimus.

 

USKALLAMME INVESTOIDA TULEVAISUUTEEN

Uudistetaan kouluja ja päiväkoteja palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.

Kehitetään Isomäen alueesta toimiva urheilu-, liikunta- ja virkistysalue - uusi palloiluhalli ja urheilutalon saneeraus ovat tärkeitä liikuntainvestointeja.

Korjataan ja saneerataan katuja sekä väyliä kuntoon - kevyenliikenteen väylät palvelevat niin kuntoilijoita kuin pyöräilijöitäkin.

Kaavoituksemme mahdollistaa asuin- ja uusien teollisuusalueiden rakentamisen.

 

UUDISTUVA & ELINVOIMAINEN PORI

Porin on kaikessa toiminnassaan edistettävä asukkaidensa sujuvaa arkea, suotuisaa talouskasvua, työllisyyttä ja yritysten menestymistä.

Elinkeinopalvelumme tukevat entistä paremmin kasvua ja työllisyyttä yhteistyössä maakunnallisten ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa

Poliittista johtamista kehitetään ja tavoitteemme on parmestarimallin käyttöönotto.

Kehitämme lentokenttäalueestamme maan ylivoimaisesti moderneimman ilmailu-, turvallisuus- ja logistiikka-alan koulutuskeskittymän.

Haluamme Porista merkittävän ja monipuolisen opiskelu- ja korkeakoulukaupungin.

Porin elinvoiman ja tulevaisuuden kannalta on tärkeää että opiskelijat työllistyvät Porin alueelle. 

Edistetään uusia avauksia, rohkeaa kokeilukulttuuria ja digitalisoidaan toimintoja.

 

HYVINVOIVA & INHIMILLINEN PORI

Porilla on tulevaisuudessa yhä keskeisempi rooli ennaltaehkäisevässä hyvinvointityössä.

Hallittu sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymä uusille hyvinvoitialueille takaa kaikille yhdenvertaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta.

Palveluja järjestettäessä tulee ottaa huomioon yksin asuvien, eläkeläisten, perheiden ja erityistä tukea tarvitsevien tilanne.

Kaupungin tulee auttaa erilaisissa tilanteissa olevien ihmisten työssäkäyntiä.

Ohjaamo-palvelujen kautta tuetaan nuorten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia.Tarjoamme yrityksille ja yhteisölle nuorten kesätyöpaikkatukea.

Edistämme porilaisten osallisuutta ja demokratiaa - kolmas sektori on meille tärkeä yhteistyökumppani.

Palvelujamme on tarjolla myös etänä.

 

TULEVAISUUDEN PORI KASVAA PERHEISSÄ

Palveluverkkosuunnitelmaa toteutetaan järjestelmällisesti - investoidaan kasvatus - oppimisympäristöihin.

Tavoittelemme maksutonta varhaiskasvatusta kaikille lapsille.

Porin kouluille ja lukiolle taataan laadukkaan opetuksen mahdollistava tuntikehys.

Toimintaa tukevat sopivan kokoiset kasvatus- ja opetusryhmät.

Kerhotoimintaa ja iltapäivätoimintaa järjestetään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Jokaisen nuoren tulee saada peruskoulun jälkeen opiskelupaikka lukiossa tai ammatillisellä toisella asteella - oppivelvollisuus ja maksuton toinen aste turvaa nuoren opintopolun.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa - haluamme tuoda harrastukset koulupäivän yhteyteen ja vakiinnuttaa toiminnan.

 

TOIMIVA KAUPUNKI - JA ASUINYMPÄRISTÖ PORISSA

Kehitetään Porin asuinalueita, kohtuuhintaista asumista ja uusia asumismuotoja - monipuolinen asuinympäristö syntyy yhdessä asukkaiden kanssa.

Oma asuinalue on viihtyisä paikka, joka tarjoaa aineettomia elämyksiä ja luo edellytyksiä kestävälle elämäntavalle.

Puistot ja luonto sekä toimivat ja huolletut lähiliikuntapaikat tuovat virkeyttä asuinalueille.

Sujuva joukkoliikenne turvaa liikkumisen kaikille.

Asumisneuvonta auttaa ja ohjaa asumiseen liittyvissä asioissa ja ohjaa palvelujen sekä tuen piiriin. Asunto kuuluu kaikille.

 

LIIKUNTA & KULTTUURI KUULUVAT KAIKILLE

Liikunta ja kulttuuri tuovat iloa sekä edistävät kaikenikäisten porilaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Pori tarjoaa monimuotoisia ilmaisia tai edullisia liikunta- ja kulttuuripalveluja.

Lapsille ja nuorille tarjotaan tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa riippumatta heidän vanhempiensa tuloista.

Julkisia tiloja hyödynnetään tehokkaammin harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi.

Isomäen alueesta kehitetään toimiva urheilu-, liikunta- ja virkistysalue - palloiluhalli ja urheulutalon saneeraus  ovat meille tärkeitä liikuntainvestointeja.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUTISET

Erno Välimäki SDP:n ehdokkaaksi Porissa

22.2.2021 Porin kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa toimiva Erno Välimäki lähtee kunnallisvaaleissa ehdokkaaksi Sosialidemokraattien listalla. Aiemmin Vasemmistoliiton valtuustoryhmässä toiminut Välimäki siirtyy jäljellä olevan valtuustokauden ajaksi SDP:n valtuustoryhmän jäseneksi. 43-vuotias Välimäki työskentelee Teollisuusliiton palveluksessa aluetoimitsijana Satakunnan aluetoimistolla Porissa. Välimäki on kuluneella valtuustokaudella kaupunginvaltuutetun ja kaupunginhallituksen tehtävien lisäksi toiminut kaupunginhallituksen edustajana Porin yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnassa sekä Porin työllisyydenhoidon ohjausryhmän puheenjohtajana. Välimäen aiempia luottamustoimia ovat olleet muun muassa Porin yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnan jäsenyys ja Satakunnan ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenyys. Välimäki on myös vuosina 2012-2017 toiminut Vasemmistoliiton Porin kunnallisjärjestön puheenjohtajana. Porissa 22.2.2021 Erno Välimäki, kunnallisvaaliehdokas, sd. Esa J. Wahlman, Porin sd. kunnallisjärjestön puheenjohtaja Arja Laulainen, Porin sd. valtuustoryhmän puheenjohtaja  Lue lisää

Kuntavaaliehdokkaiden valokuvaus

15.2.2021 Kuntavaaliehdokkaiden valokuvauksen hoitaa valokuvaaja Johanna Sjövall. Johannan osoite on Pohjoisranta 11, 28100 Pori. Valokuvausajat ovat seuraavat ma 22.2, ma 1.3 ja ke 3.3. Päivittäinen kuvausaika on klo 13.00-17.00. Huom! Ei aikavarauksia.  Lue lisää

TAPAHTUMAKALENTERI
4.3.2021 Kunnallisjärjestön hallituksen kokous >>
31.3.2021 Edustajiston kevätkokous >>
Haluatko mukaan